דיור תומך לזקנים בישראל

דיור מוגן לזקנים ולקשישים בישראל

משרד הבריאות והמשרד לאזרחים ותיקים, מוסדות ממשלתיים של דיור תומך נמצאים בפיקוח של משרד הבריאות וצריכים לעמוד בתקנות שלו.

מדינת ישראל מציעה מספר אפשרויות של דיור תומך לקשישים במסגרת מוסדית-ממשלתית. לצד דיור מוגן שמוצע על ידי חברות עצמאיות וצריך לעמוד בסטנדרטים מסויימים כדי להתנהל כעסק, אך אינו מפוקח תמיד על ידי . אלו הם סוגי הדיור התומך לזקנים בישראל.

בתי חולים:

בתי חולים כלליים, או כאלה המציעים שירותי סיעוד, נכללים בהגדרה של דיור תומך לקשישים כאשר הקשיש זקוק להתערבות רפואית או לאשפוז ממושך עקב מצב בריאותי לא תקין. זקנים שמוגדרים במצב סיעודי מורכב או סיעודי שיקומי מופנים לעיתים קרובות לבתי החולים. לרוב השהייה בבית החולים מוגדרת בתקופת זמן מסויימת ולאחריה מוצאים לקשיש מקום במסגרת מוסדית אחרת, דיור תומך לקשישים כמו בית אבות סיעודי או הוספיס – בהתאם למצבו הבריאותי וליכולתו לתפקד.

משרד הבריאות הוא הסמכות העיקרית במקרה זה והוא דואג לקשיש בזכות סל השירותים שניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. האשפוז אינו חינם, אלא מכוסה באופן חלקי במסגרת הביטוח ובמסגרת ביטוחים פרטיים. במקרים בהם הקשיש אינו יכול להרשות לעצמו אשפוז סיעודי ומשפחתו אינה יכולה לסייע, ניתנת תמיכה כספית על ידי משרד הבריאות, הכרוכה בהגשת בקשות ובירוקרטיה די ארוכה.

מוסדות לזקנים:

הכוונה היא לבתי אבות או מעונות לזקנים. מקומות אלו מספקים דיור תומך לקשישים שיכולים לתפקד באופן עצמאי באופן מלא או חלקי, זקנים תשושים צלולים מבחינה קוגניטיבית ושכלית שזקוקים לעזרה בחיי היומיום וקשישים בעלי בעיות בריאותיות קלות.

בתי אבות מחולקים לעיתים קרובות למחלקות לתשושים ועצמאיים וישנם גם בתי אבות שיש בהם מחלקות לאנשים סיעודיים ותשושי נפש. במקרה זה קובעות התקנות כי השהות במוסדות ממומנת על ידי הקשיש ומשפחתו. המקומות מפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה. המוסדות חייבים לעמוד בכל התקנות שנקבעו בחוק פיקוח על מעונות משנת 1965.

מוסדות סיעודיים שיקומיים:

מוסדות סיעודיים וסיעודיים-שיקומיים הם מוסדות שפועלים במסגרות רפואיות כמו בתי חולים או בתוך מעונות קשישים המיועדים לכך.

הפיקוח על מוסדות דיור מוגן הוא של משרד הבריאות והמימון מתבצע במסגרת דמי הביטוח של ביטוח לאומי. בחלק מהמקומות קופות החולים הן אלו שאחראיות על המוסד, כאשר הצוות הרפואי והסיעודי במוסד מופעל מטעם הקופה. במקרה זה עומדות לזכות הקשיש תקנות הביטוח של קופות החולים, אך גם אלו מוגבלות בזמן.

כל המעונות מכל הסוגים צריכים לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בתקנות לפי חוק. משרד הרווחה צריך לפקח על התקנות האלו ולאכוף אותן, כך שכל קשיש יוכל לזכות בטיפול טוב ויעיל, בשירות רפואי מכוון אישית, בסביבת מגורים מכבדת וחיובית ובמסגרת קבועה ויעילה של דיור מוגן שתוכל לשפר את מצבו ולהקל על בעיות בריאותיות, נפשיות ורגשיות שונות.

בתי אבות שאינם עומדים בתקנות מקבלים אזהרות, קנסות ולעיתים נסגרים על ידי משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

2019-05-13T08:24:54+02:00