Daily Archives: ינואר 1, 2015

סיכום שנת עשייה

בית אבות נוה שלו מסכם שנה שמאופיינת בתנופת עשייה, פיתוח ובינוי, שדרוג ושיפור איכות הטיפול, כל זאת עבור רווחתם של דיירי בית האבות, ובני משפחותיהם. כמקובל אצלנו בנוה שלו שוקדים הצוותים כל העת על שמירת אוירה ביתית, משפחתית ושיתופם של דיירי הבית ומשפחותיהם בנעשה בבית האבות. הצוות הרב מקצועי המועסק בבית אבות נוה שלו, נותן [...]

2017-06-29T13:17:45+00:00