Monthly Archives: נובמבר 2014

ביטוח סיעודי: מה הזכויות של הנזקקים

בישראל יש כיום כ-160 אלף מקרים סיעודיים, מתוכם 110 אלף נזקקים לסיוע בבית, והשאר מאושפזים במוסדות סיעודיים. כ-650 אלף קשישים חיים עמנו ובעתיד יחול גידול של כ-10% כל שנה. ההסתברות למצב סיעודי מעל גיל 65 היא 1:3.על פי חוק האחריות העיקרית לטיפול באדם שמצבו סיעודי מוטלת על בני משפחתו. ביטוח סיעודי יכול לסייע נכתב ע"י [...]

2019-04-04T11:55:01+02:00 נובמבר 26th, 2014|