פתרון דיור: כיצד לקבל סיוע מהמדינה לקשישים?

פתרון דיור: כיצד לקבל סיוע מהמדינה לקשישים? 2019-05-13T09:05:12+02:00

פתרון דיור: כיצד לקבל סיוע מהמדינה?

מציאת פתרון דיור וסיעוד עבור בני משפחה קשישים, עשוי להיות הוצאה כספית כבדה שבני המשפחה מתקשים להתמודד עמה. כדאי לדעת שבמקרים מסוימים הנקבעים ע"פ הרשויות השונות ניתן להגיש בקשה לסיוע במימון השהות בבית האבות.

סיוע מהמדינה לקשישים סיעודיים

הגורם המטפל בבקשות סיוע מימון עבור חולים סיעודיים בבתי אבות להם מחלקה סיעודית הוא משרד הבריאות.

אשפוז חולים סיעודיים הוא אחד השירותים שנותנת המדינה ונובע מחוק בריאות ממלכתי. עם זאת, שירותים אלו ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.

במידה והקשיש הוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש על ידי צוות לשכת הבריאות, וזקוק לאשפוז בבית חולים סיעודי או בבית חולים לתשושי נפש, הוא זכאי לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות בתנאים שנקבעו בנוהל אשפוז חולים סיעודיים שפורסם על ידי משרד הבריאות.

האשפוז מתבצע רק במוסדות בעלי רישוי של משרד הבריאות ואשר עימם יש הסדר אשפוז.

מי זכאי לקבלת סיוע על ידי משרד הבריאות

1. תושב ישראל.

2. מוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש על ידי צוות לשכת הבריאות באזור מגוריו.

3. נקבע שהקשיש זקוק לאשפוז במוסד מתאים, שכן אינו יכול להמשיך לשהות בביתו או במסגרת קהילתית אחרת.

4. נערך לו חישוב זכאות במטרה לקבוע גובה השתתפות עצמית שלו ושל בני משפחתו, לפי הנוהל.

על מנת לקבל את הסיוע הנ"ל, צריך לפנות למחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות באזור מגוריו של הקשיש, ולהכין את המסמכים הנלווים הבאים:

1. צילום תעודת הזהות והספח של הקשיש.

2. שאלון מידע רפואי סיעודי תפקודי אשר ממולא על ידי רופא ואחות.

3. אם הקשיש אושפז בשנה האחרונה יש לצרף סיכומי מחלה ומכתבי שחרור מבית חולים.

4. דוח אבחון סוציאלי שיוכן על ידי עובד סוציאלי, המכיר את החולה ומשפחתו.

5. במקרים מסוימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות בהתאם לאבחנה.

לאחר מכן, מתחיל תהליך חישוב ההשתתפות בו נקבע גובה הסכום לתשלום ע"י כל אחד מבני המשפחה ממדרגה ראשונה.

החישוב נערך על סמך הכנסות ונכסי הקשיש, בן/בת הזוג שלו והכנסות ילדיו.

כל אחד מהנ"ל צריך למלא שאלון הצהרה, להחתים את הבקשה אצל עו"ד או מזכיר בית המשפט. ולצרף את המסמכים שלהלן:

מסמכים של הקשיש/ה ובן/ת זוג/ה

1. עצמאי – שומת מס אחרונה ממס הכנסה ואישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי האחרונה.

2. עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה של 3 חודשים.

3. אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי האחרונה.

מסמכים של ילדי הקשיש

1. עובד שכיר או גמלאי –  אישור הכנסה 3 החודשים האחרונים.

2. עצמאי- שומת מס סופית ואחרונה מפקיד השומה.

3. משכנתא – אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתא.

4. אישור לימודים באוניברסיטה של בן/בת.

5. אישור על שכר דירה.
לאחר הגשת המסמכים מתקיימת ועדה רפואית לגבי זכאות לפי מצב תפקודי. לאחר קבלת הזכאות נבדק המצב הכלכלי של הקשיש ומשפחתו (הכנסות), על פי המסמכים שהוגשו, ונקבע סכום ההשתתפות של בני המשפחה בתשלום לבית האבות.

לאחר שנקבע סכום ההשתתפות של בני המשפחה, ממתינים לקבלת סכום ההשתתפות ממשרד הבריאות. עבור תשושי נפש בדרך כלל, קבלת סכום הסיוע היא מיידית. עבור סיעודיים צריך לפעמים להמתין.

כתב התחייבות

לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי. למעמד החתימה יש להביא שני ערבים המשתכרים באופן קבוע, אשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

ועדת ערר

במקרים חריגים, כאשר משפחתו של הקשיש אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבות שנקבעה לה בגלל בעיות מיוחדות. היא זכאית לפנות בכתב לועדת ערר, בצירוף המסמכים המאשרים את טענותיה. הפניה תעשה באמצעות העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות.

גם בבואכם להגיש בקשה לסיוע במימון, כדאי להביא בחשבון שהסיוע הוא בד"כ חלקי, אך מאידך – הוצאות אישפוז הקשיש במחלקה סיעודית מוכרות במס.

סיוע מהמדינה לקשישים עצמאיים ותשושים

כעקרון, מימון השהות בבית אבות לעצמאיים ותשושים נעשה באופן פרטי ועצמאי, על-ידי הקשיש ו/או בני-משפחתו.

אולם, קשיש הנכנס באופן פרטי לבית אבות שיש לו התקשרות עם משרד העבודה והרווחה ומצבו הכלכלי או מצבם הכלכלי של בני משפחתו הורע ואין המשפחה יכולה לעמוד בתשלומים הנדרשים, רשאי לפנות למחלקה לשירותים חברתיים בבקשה לעזרה במימון המשך מגוריו בבית האבות  לאחר לפחות שנה ממועד היכנסו באופן פרטי. המחלקה לשירותים חברתיים תשקול את בקשתו של הקשיש להשתתפות במימון המגורים על-פי מדדים של מצב רפואי-תפקודי, מצב משפחתי-חברתי, תנאים סביבתיים למחייה, גילו ומצבו הכלכלי, וכן לפי התשלומים ששילם באופן פרטי (לרבות תשלום חד-פעמי) במשך תקופת שהותו בבית האבות. המחלקה לשירותים חברתיים תקבל החלטה על השתתפות בתשלום עבור הקשיש בבית אבות זה או באחר, בהתאמה למגבלות התקציב ולסדרי העדיפויות.

משרד העבודה והרווחה מפקח על קשישים עצמאיים ותשושים, וניתן לקבל סיוע כלכלי לקשישים חסרי הכנסות במימון השהות בבית האבות. הקשישים ובני משפחותיהם משלמים כפי יכולתם, הנקבעת על פי כללי זכאות אשר נבדקים על ידי העובדות הסוציאליות בכל רשות מקומית.

לפני שבוחרים חשוב לדעת

במשך שנים היו הורינו בכל מצב ודרך כאן עבורנו; הם חשבו עלינו לפני שחשבו על עצמם, ויתרו על נוחותם ודחו חלק מחלומותיהם כדי שיהיה לנו כל מה שהיינו זקוקים לו, להמשך קריאה לחץ כאן
כמעט כל משפחה תעמוד בשלב מסויים בחייה בפני החלטה רבת משמעות הנוגעת לאיכות חייהם של הוריהם המתבגרים – מתי מגיע השלב בו הקשיש אינו יכול עוד לנהל חיים עצמאיים בכוחות עצמו להמשך קריאה לחץ כאן
בית אבות, כמו כל סביבת מגורים בה מעביר אדם תקופה מחייו, צריך להיות מותאם לאופיו של הקשיש. מבחר בתי האבות הקיימים היום, ומיפרט המיתקנים ופעילויות השונה שלהם להמשך קריאה לחץ כאן
מציאת פתרון דיור וסיעוד עבור בני משפחה קשישים, עשוי להיות הוצאה כספית כבדה שבני המשפחה מתקשים להתמודד עימה. כדאי לדעת שבמקרים מסוימים הנקבעים להמשך קריאה לחץ כאן
לפרטים חייגו: 077-5712813

לפניה מנציג השאר פרטים

שם

טלפון

עשר עובדות על נוה שלו
כתבות ומאמרים לגיל השלישי